Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu 2 grudnia 2015 2 grudnia 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
 • wydawanie decyzji dotyczyących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Kategoria osób

 • osoby fizyczne i prawne zainteresowane sprawami dotyczącymi warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • telefon
 • adres e-mail

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • odbiorcy określeni na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy