Powrót do Strony Głównej Rejestru

Rejestr zbiorów danych osobowych: Gmina Wielopole Skrzyńskie

prowadzony na podstawie:
  • Art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Archiwum Zakładowe 9 września 2015 23 września 2015
Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu 2 grudnia 2015 2 grudnia 2015
Decyzje Środowiskowe 9 września 2015 23 września 2015
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów 23 września 2015 23 listopada 2015
Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych 19 sierpnia 2015 9 września 2015
Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów w Gminie Wielopole Skrzyńskie 17 sierpnia 2015 17 sierpnia 2015
Kadry Urzędu Gminy oraz Wynagrodzenia Pracownicze 23 września 2015 23 września 2015
Kupno, Sprzedaż i Dzierżawa Nieruchomości 29 września 2015 29 września 2015
Nieruchomości Skarbu Państwa 17 września 2015 17 września 2015
Obsługa Kasowa Urzędu Gminy 23 września 2015 23 września 2015
Podatek od Środków Transportowych 23 września 2015 23 września 2015
Podatki i Opłaty Lokalne 9 września 2015 23 września 2015
Podział i Rozgraniczenie Nieruchomości, Postanowienia i Opinie w Sprawie Podziału Nieruchomości, Nadawanie Numerów Porządkowych 23 września 2015 23 września 2015
Pozwolenia Budowlane 23 września 2015 23 września 2015
Radni oraz Sołtysi Gminy Wielopole Skrzyńskie 17 września 2015 23 września 2015
Rejestr Przedpoborowych - Wykaz Osób Podlegających Kwalifikacji Wojskowej 9 września 2015 23 września 2015
Rejestr Skarg i Wniosków 16 września 2015 16 września 2015
System Utrzymania Drogowego 24 listopada 2015 24 listopada 2015
Urząd Stanu Cywilnego 17 września 2015 17 września 2015
Zagospodarowanie Przestrzenne 24 listopada 2015 24 listopada 2015
Zezwolenia na Usunięcie Drzew i Krzewów 29 września 2015 29 września 2015
Zwrot Podatku Akcyzowego 17 września 2015 17 września 2015
Ilość zbiorów w rejestrze: 22