Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Decyzje Środowiskowe
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Decyzje Środowiskowe 9 września 2015 23 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby fizyczne zainteresowane sprawami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • adres e-mail
 • telefon

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • odbiorcy określeni na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy