Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów 23 września 2015 23 listopada 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 267 z późn. zm.)

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • Klienci Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • miejsce pracy
 • telefon
 • adres e-mail
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • numer REGON

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • odbiorcy określeni na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy