Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Kadry Urzędu Gminy oraz Wynagrodzenia Pracownicze
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Kadry Urzędu Gminy oraz Wynagrodzenia Pracownicze 23 września 2015 23 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • pracownicy Urzędu Gminy oraz ich małżonkowie i dzieci

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data i miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer konta bankowego
 • wysokość wynagrodzenia
 • zawód
 • wykształcenie
 • staż pracy
 • informacje o posiadanych dzieciach
 • informacje o zawartych związkach małżeńskich
 • informacje o niekaralności
 • informacje o stanie zdrowia

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane w zbiorze nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy