Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Podatek od Środków Transportowych
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Podatek od Środków Transportowych 23 września 2015 23 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)
 • wymiar podatku od środków transportowych

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • właściciele pojazdów

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • telefon
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • numer REGON
 • stan majątkowy (posiadany środek transportowy)
 • posiadane ulgi podatkowe

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy