Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Pozwolenia Budowlane
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Pozwolenia Budowlane 23 września 2015 23 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z późn. zm.)

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • wnioskodawca-inwestor oraz ustalone przez organ w toku prowadzonego postępowania strony, których interesu prawnego dotyczy prowadzone postępowanie

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer telefonu

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • odbiorcy określeni na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy