Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

System Utrzymania Drogowego
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
System Utrzymania Drogowego 24 listopada 2015 24 listopada 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby, które zgłaszają wnioski związane z naprawą/budową dróg na terenie gminy

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • telefon
 • adres e-mail

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy