Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Zezwolenia na Usunięcie Drzew i Krzewów
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Zezwolenia na Usunięcie Drzew i Krzewów 29 września 2015 29 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  ​ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
  realizacja uprawnień organu w zakresie wydawania decyzji o usunięciu drzew i krzewów na podstawie art. 83 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Cel przetwarzania

 • rejestracja wydanych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów

Kategoria osób

 • właściciele nieruchomości

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer telefonu
 • adres nieruchomości

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane w zbiorze nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy