Powrót do Strony Głównej Rejestru

Rejestr zbiorów danych osobowych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

prowadzony na podstawie:
  • Art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Rejestr osób korzystających ze wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 1 lutego 2017 1 lutego 2017
Rejestr wniosków korzystających ze świadczeń wychowawczych 14 marca 2016 14 marca 2016
Ilość zbiorów w rejestrze: 2